Welkom bij Onlinedraaiboek.nl

Snel en eenvoudig uw draaiboek opstellen

Waarom Onlinedraaiboek.nl?

Het organiseren van een activiteit vergt de nodige voorbereiding. Binnen professionele organisaties wordt hiervoor vaak gebruik gemaakt van een projectplan dat is opgesteld aan de hand van een vooraf gekozen methode voor projectmanagement, zoals PRINCE2, IPMA of PMW. Hoewel de kwaliteit van deze methodes niet ter discussie staat, zijn ze voor vrijwilligersorganisaties zoals bijvoorbeeld sport- en scoutingverenigingen te uitgebreid, te ingewikkeld en in veel gevallen dus ongeschikt voor de activiteit die de vereniging wenst te organiseren.

Doen waar je goed in bent

Onlinedraaiboek.nl vindt dat de verenigingen in ons land zich moeten kunnen richten op waar ze goed in zijn, het organiseren van sport, spel en culturele activiteiten voor jong en oud. Onlinedraaiboek.nl wil deze verenigingen helpen door het organiseren van activiteiten te vereenvoudigen, zodat de aandacht gericht kan worden op de activiteit zelf.De missie van Onlinedraaiboek.nl is dan ook:

“Het organiseren van activiteiten vereenvoudigen met innovatieve middelen”

Wat is Onlinedraaiboek.nl?

Met Onlinedraaiboek.nl kunt u eenvoudig en overzichtelijk een draaiboek opstellen voor uw evenement. U geeft aan welke taken tijdens het evenement uitgevoerd moeten worden en nodigt vervolgens uw medewerkers of vrijwilligers uit om aan te geven of ze mee willen werken en welke taken hun voorkeur heeft. Met deze informatie voltooit u uw draaiboek en publiceert u deze voor uw medewerkers.

Account aanmaken

De functies van Onlinedraaiboek.nl

Onlinedraaiboek.nl is de beste methode voor het opstellen van een draaiboek voor uw evenement.

Taken toevoegen

Voeg de taken toe die uitgevoerd moeten worden om uw evenement tot een succes te maken.

Medewerkers uitnodigen

Nodig uw mogelijke medewerkers uit om aan te geven of ze aanwezig zijn en welke taken ze uit willen voeren.

Draaiboek opstellen

Verdeel de taken over de geselecteerde medewerkers om uw draaiboek vorm te geven.

Draaiboek publiceren

Uw medewerkers ontvangen een mail met een link naar een pagina waar het draaiboek kan worden bekeken.

Altijd bereikbaar

Uw draaiboek is altijd eenvoudig te bereiken voor u en uw medewerkers. Thuis op uw computer of tijdens uw evenement op uw tablet of smartphone.

Altijd up-to-date

Wijzigingen worden direct doorgevoerd waardoor uw medewerkers altijd de laatste versie van het draaiboek gebruiken.