Een draaiboek is een document waarin stap voor stap wordt beschreven welke taken er uitgevoerd moeten worden bij een bepaalde gebeurtenis. Ook wordt in het draaiboek vaak vermeld op welk tijdstip een taak moet worden uitgevoerd, welke materialen hierbij nodig zijn en wie er verantwoordelijk is voor de betreffende taak. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee type draaiboeken:

  1. Script
    In een script staat beschreven welke taken er uitgevoerd moeten worden voor een evenement dat op een bepaald moment georganiseerd wordt. Denk hierbij aan een festival, een sportwedstrijd of een huwelijk. Voor het opstellen van een script kunt u een account aanmaken op onlinedraaiboek.nl
  2. Scenario
    In een scenario wordt beschreven wat er moet gebeuren wanneer zich ongepland een bepaalde gebeurtenis voordoet. Denk bijvoorbeeld aan een ongeval of brand.